Hvad er forskellen på en Psykoterapeut og en Psykolog?

En psykoterapeut arbejder med forskellige psykologiske problemstillinger, og benytter psykoterapi som behandlingsform

Psykoterapi er samtaleterapi. Nogle har hovedsageligt fokus på samtalen og andre inddrage også et fokus på kroppen. Fælles for dem alle er, at arbejde med og få italesat de problematikker og udfordringer, som mennesker kæmper med. At få talt om de tanker, følelser og handlinger, der udfordrer og derigennem give mennesker mulighed for at leve det liv , som de gerne vil.

Når du kigger efter en psykoterapeut, der kan hjælpe dig, vil du møde mange forskellige grene inden for psykoterapien. Mange psykoterapeuter har deres egne specialer og ekspertområder.

 

Hvilken uddannelse har min psykoterapeut?

I Danmark findes der ingen offentlige uddannelser til Psykoterapeut. En psykoterapeut er uddannet i den private uddannelsessektor. En del uddannede psykoterapeuter har en baggrund med lang, mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Det kunne være pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver osv.

I Danmark findes mange forskellige uddannelser inden for psykoterapi. Herunder kan fx nævnes Narrativ terapi, som jeg i mit virke læner mig op af. Kropsorienteret Psykoterapi, Kognitiv Psykoterapi, Emotions Fokuseret Psykoterapi m.v.

Uddannelses institutionerne er underlagt retningslinjer, krav og regler udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2004. Dette er et tiltag taget for, at de private psykoterapeutiske uddannelser i Danmark får en mere ensartet standard, for derigennem at højne uddannelserne og dermed faget.

Uddannelsesstederne er ikke ens, men tilbyder mange forskellige uddannelser og har fokus på en bred vifte af forskellige grunde retninger inden for psykoterapien.

Psykoterapeut-titlen er ikke beskyttet, og det betyder stort set at alle kan nedsætte sig som psykoterapeut og udføre erhvervet.

Det er altid en god ide at kigge på terapeutens uddannelse og erhvervserfaring, så det kommer til at dække de behov og håb, som du har.

Mange psykoterapeuter er medlem af en forening, der lever op til de standarder ministeriet har udstukket, og som har udformet et etisk regelsæt og andre regler for udførelsen af psykoterapi.

Som uddannet psykoterapeut og medlem heraf forpligter psykoterapeuten sig til at overholde og efterleve disse etiske regelsæt.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Alle uddannelsessteder, der er godkendt og medlem af Dansk Psykoterapeutforening, bliver løbende evalueret, således at de alle lever op til en række kvalitetskrav, foreningen stiller til den 4-årige psykoterapeutuddannelse.

Se vejledningen her!

Hvilken uddannelse har en psykolog?

En psykolog er universitetsuddannet og har gennemført en universitetsuddannelse i psykologi og har bestået kandidatuddannelsen og dermed opnået titlen cand.psych.
At være psykolog er en beskyttet titel i Danmark.

Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder.

Psykologen kan, efter en teoretisk uddannelse på 5 år på universitet, videreuddanne sig i forskellige retninger.

At være psykolog er en beskyttet titel i Danmark, og titlen må kun anvendes af personer med en kandidateksamen i psykologi (cand.psych.), psykologisk-pædagogisk kandidateksamen (cand.pæd.psych.) eller en ligestillet eksamen. Psykologen kan, efter en teoretisk uddannelse på 5 år på universitet, videreuddanne sig i forskellige retninger.

Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer på primært tre områder:

  • En psykoterapeut har, under sin uddannelse, gennemgået egen terapi og personlig udvikling
  • En psykoterapeut uddannes ikke til at stille kliniske diagnoser
  • En psykoterapeut er ofte billigere end en psykolog

Læs mere her!