Privatslivspolitik

Formålet med privatlivspolitik er at vise, hvordan virksomheden dinsamtale.dk Psykoterapeut Louise Kimmer indsamler, anvender og beskytter dine personoplysninger.

Virksomheden respekterer alle dine ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som du afgiver mundtligt, skriftligt og online.

Personlige oplysninger er alle oplysninger, som kan identificere dig som klient. For at kunne arbejde effektivt og ansvarligt som behandler og underviser har jeg brug for forskellige personoplysninger. Nedenstående er en orientering om, hvilke data jeg indsamler, og hvad jeg benytter dem til og dine rettigheder.

1. Kontaktoplysninger
Jeg er ansvarlig for behandlingen af dine data. Mine kontaktoplysninger er:

Louise Kimmer
Akelejevej 25
3450 Allerød
Tlf 21285566
E-mail: kontakt@dinsamtale.dk

Hvis du har spørgsmål til min behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig via telefon eller e-mail.

2. Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål
Bekræftelser på aftaler, kurser eller foredrag. Informationer om ændringer på kurser, foredrag, etc. Journalisering ifm. psykoterapi

3. Kategorier af personoplysninger og samtykke
Samtykkeerklæring:
Ifm. første session giver du dit samtykke til, at du er bekendt med virksomhedens privatlivspolitik, og du giver oplysninger om dig selv, som er nødvendige for at sikre kvaliteten af mine terapeutiske behandlinger. Med samtykkeerklæringen bliver du bedt om tilladelse til behandling af følgende kategorier af personoplysninger om dig, når de er saglige og nødvendige for, at jeg kan hjælpe dig:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato/alder, personlige forhold, udfordringer og mål.

Du giver desuden samtykke til, at du er bekendt med afbuds- og betalingsbetingesler. Din samtykkeerklæring påføres ikke dit klientnummer jf. pkt. 6. Jeg anmoder aldrig om dit cpr. nr.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger
Jeg videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du anmoder mig om det og skriftligt har givet din tilladelse hertil.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine oplysninger stammer udelukkende fra dig.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når ét af følgende forhold gør sig gældende:
For overholdelse af reglerne om bogføring slettes alle personoplysninger iht. bogføringsloven. Dvs. at de slettes helt regnet fra indeværende år og fem år tilbage. Personoplysninger, der ikke er relevante ift. bogføringsloven og SKAT, kan slettes efter endt behandling, når du anmoder om det, når du trækker dit samtykke tilbage, og ellers slettes de senest et år efter din sidste konsultation. Oplysningerne behandles manuelt. Fysisk materiale opbevares aflåst. Identitetsark med oplysninger, der kan identificere dig, opbevares adskilt fra øvrige fortrolige oplysninger om dig. Det sker ved benyttelse af kode (pseudonymisering).

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Der anvendes ikke automatiske afgørelser eller profilering af dine data.

8. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af mine behandlinger af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. Jf. pkt. 1.
9a. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger.