Terapisamtaler og forældrerådgivning

Jeg tilbyder samtaler i dit eget hjem eller hjemme ved mig. Online terapi er også muligt.

Ungesamtaler

  • Er du ung og har lyst til at blive klogere på dig selv og hvad der er vigtigt i dit liv?
  • Bliver du nogle gange udfordret af bekymringer, tvivl og usikkerhed?
  • En fornemmelse af ikke at føle sig god nok, dygtig nok, tynd nok, glad nok – og måske ensom?
  • Har du uro i kroppen? Føler du dig nedtrykt og kører tankerne afsted med dig?
  • Mærker du pludselig angst i situationer, du før har nydt?
  • Noget er sket og noget har ramt dig?

Jeg kan gennem samtaler yde støtte til at få talt om det problematiske og det, som hindrer dig i at leve det liv, du gerne vil. Du behøver ikke at være i krise, men måske har du et ønske om, at blive klogere på dig selv?

Måske oplever du, at det kan være svært at komme afsted til terapi? Måske finder du det mere trygt, at være hjemme i kendte rammer? Hvis du af forskellige årsager ikke har mulighed for at komme til mig, kan terapien afholdes i dit eget hjem.

Pris for samtaleterapi for unge   

700 kr.
Varighed ca. 60 min.

Krav til hjemme terapi:
At det er muligt at være et uforstyrret sted, hvor vi kan tale i fortrolighed. At vi kan sidde evt ved et bord, da jeg medbringer et mindre whiteboard, som jeg skriver på undervejs i samtalen.

Betaling foregår kontant eller via mobilePay efter hver session.

Book en tid her!

Forældrerådgivning

Med afsæt i min praksis erfaring som inklusionspædagog og terapeut tilbyder jeg forældresamtaler.

Familier er forskellige og ingen familier er perfekte. Børns problematiske adfærd er ofte et tegn på, at noget ikke fungerer så godt, som det kunne. Børn viser problemet, børn er ikke problemet.
Igennem forældresamtaler vil vi bl.a. kigge nærmere på de problemer, der kan ramme jeres familie. Hvad består problemet af, hvordan påvirker det familielivet? Hvordan ser det ud fra børnehøjde, og hvordan står det i vejen for det, som I gerne vil? Mit udgangspunkt er præget af nysgerrighed og tanken om, at børn gør det rigtige, hvis de kan. Ikke hvis eller når de har lyst.
Jeg vil sammen med dig/Jer kigge på problemet fra forskellige perspektiver.

Vi vil kigge på effekterne af problemet og hvordan det påvirker jeres familie.  Vi vil i samarbejde finde ud af hvilke indsatser og hvordan disse kan afprøves i hverdagen. Hensigten med forældre samtale er at skabe en bedre hverdag og at få trivslen tilbage i familien.

Jeg har mulighed for, at komme hjem til dig/Jer, så du/I ikke skal have problemer omkring pasning af barnet/børnene mens samtalen foregår.

Pris for forældrerådgivning  

850 kr.
Varighed ca. 60 min.

Krav til rådgivning hjemme:
At det er muligt at være et uforstyrret sted, hvor vi kan tale i fortrolighed. At vi kan sidde evt ved et bord, da jeg medbringer et mindre whiteboard, som jeg skriver på undervejs i samtalen.

Betaling foregår kontant eller via mobilePay efter hver session.

Book en tid her!

Voksensamtaler

Igennem samtaler med mig, får du mulighed for selvindsigt, personlig udvikling og refleksion over de temaer, du gerne vil bringe op.

Årsagerne til at vælge at gå i terapi kan være forskelligartede. Det kan fx. være lysten til at blive klogere på sig selv, kriser i relation til andre mennesker, ubehagelige oplevelser i livet, oplevelser, der har sat sig fast og er svære at ryste af sig, tristhed og manglende glæde i hverdagen uden at vide hvorfor? Vi vil sammen kigge på det, der fylder i dit liv og gennem samtale, vil du blive klogere på dig selv, din omverden, og hvad der er vigtigt for dig i livet.

Pris for samtaleterapi for voksne

700 kr.
Varighed ca. 60 min.

Krav til hjemme terapi:
At det er muligt at være et uforstyrret sted, hvor vi kan tale i fortrolighed. At vi kan sidde evt ved et bord, da jeg medbringer et mindre whiteboard, som jeg skriver på undervejs i samtalen.

Betaling foregår kontant eller via mobilePay efter hver session.

Book en tid her!

Afbuds politik:  Senest dagen før inden kl. 13.00 på mail kontakt@dinsamtale.dk eller sms til tlf. 21285566